Podaci o kompaniji

ZTR DEON RIBOLOV PLUS
Dimitrija Tucovica 42
25260 Apatin, Srbija

Kontakt
Telefon: 062/8502793
Email: deonribolov@gmail.com

Račun
Eurobank Direktna 150-000025012380-64

PIB: 107808801
Matični broj: 63004308