Finesse dropshot

35.00 рсд

CENA PO KOMADU.

Šifra proizvoda: - Kategorija:
 • Dodatne informacije

  Težina

  0.87g, 1.75g, 10.5g, 14g, 17,5g, 3.5, 5.25

 • Opis

  ”Drop shot”
  Drop-shot je prvenstveno zamišljen kao ultra-laka bas montaža sa laganim otežanjem i manjim
  silikoncima na tankim monofilima ili fluorokarbonima. Ideja je bila stvoriti jednostavnu montažu koja bi
  bez prevezivanja omogućavala pretraživanje širokog pojasa dubine jednostavnim pomeranjem otežanja
  duž strune. Od kada je iz Japana, gde je nastala prenesena u ostali deo sveta, ne prestaje da se
  usavršava, a ponuda prateće opreme omogućava brzo prilagođavanje uslovima na vodi, bez
  komplikovanog prevezivanja. Međutim, manipulativnost je tek jedna od osobina drop-shota u odnosu
  na ostale montaže. Osnovna vrlina ipak je lovnost i široko polje mogućnosti i prilagodljivosti kako plićoj
  tako i dubokoj vodi, kao i vertikalnoj ili horizontalnoj prezentaciji što je veoma bitno pošto ne postavlja
  ograničenja u vidu upotrebe čamca.
  Drop shot štapovi su skladna kombinacija snage i fleksibilnosti – elastični i osetljivi. U trenutka kada
  “parkirate” otežanje na dnu štap preuzima kontrolu nad gumom, pa (pre)oštri štapovi nisu opttimalno
  rešenje, pošto direktno i naglo reaguju na sve pokrete i otklone. Efikasniji su štapovi blago usporenog
  odziva i progresivne akcije koji delimično amortizuju nagle pokrete. To su štapovi čija se karakteristika
  savijanja tj. akcija linearno menja sa porastom opterećenja. Ova karakteristika progresivnog porasta
  akcije štapa podrazumeva razlaganje opterećenja duž blenka od vrha ka donjem segmentu. Time se
  težište graničnih naprezanja prenosi u jači-donji segment, istovremeno rasterećujući vrh štapa. Izvorni
  drop-shot štapovi su dugi 2,10-2,40m, sa usporenim odzivom, tako da se pobuda vrha štapa višestruko
  ponavlja. Za naše uslove i varijacije na temu “drop-stot za smuđa” upotrebljivi su štapovi pogodni za
  varaličarenje plitko ronećim ili srednje ronećim voblerima. Na temu mašinice za drop-shot ne treba
  puno razmišljati pošto su upotrebljivi svi stacionarni čekrci za klasično srednje-lako i lako džigovanje.
  Bitno je da težina mašinice ne narušava balans štapa, pošto je drop-shot prefinjena tehnika i puno više
  nego kod klasičnog džigovanja zahteva apsolutnu kontrolu.
  ”Lažni udarci i pravi smuđevi”
  Izvorni drop-shot nudi veliki izbor udica i gotovih sistema zavisno od načina šniranja silikonca i uslova
  na vodi. U ponudi su klasični modeli standardnog i produženog vrata, worm udice užeg ili širokog luka,
  ali i specifične drop-shot udice sa dve tačke kačenja (stand out hook), kao i rotirajuće udice sa
  ugrađenom virblom. Zajedničko im je to da sve imaju ušicu umesto papučice (pločice), pošto se na
  strunu vezuju Palomar čvorom. Bez obzira da li ćete montažu navezati na osnovnu strunu ili predvez,
  udicu morate vezati tako da sa oba kraja čvora ostane po 50-tak centimetara slobodne strune. Udicu
  prihvatite tako da joj luk vrhom gleda nagore, pa savijenu strunu provucite kroz ušicu na gore.
  Formirajte jednostruki čvor, pa kroz ušicu tog čvora provucite udicu. Navlažite dobijeni čvor, pa ga
  lagano zategnite. Slobodni kraj strune provucite kroz ušicu nadole i ako ste sve uradili kako valja udica
  mora stajati u položaju sa vrhom nagore. Alternativa su drop shot tipske udice sa virblom ubačenom u
  ušicu udice, koje se veoma lako navezuju na sistem. Ove udice ne zahtevaju ni predvez pošto imaju
  ugrađenu virblu. U novije vreme na tržištu su se pojavile i udice sa rotirajućim uloškom u ušici na čijem
  donjem kraju se nalazi klizna kopča za predvez sa otežanjem.
  Deo predveza (strune) ispod udice rezervisan je za otežanje. Rastojanje između udice i otežanja
  definiše dubinu prezentacije. Ovo je prva tehnika lova silikoncima koja pokriva širok spektar dubina
  nudeći uvek potpunu kontrolu vođenja što je naročito važno kod aktivnog smuđa koji često plen
  presreće u srednjem sloju dubine. Osnovna stvar kod drop-shota je parkirati otežanje na dno tako da
  2
  guma na udici ostane na željenoj dubini. Težina otežanja mora sprečiti osetnije dizanje i zanošenje
  montaže usled strujaja vode. Pravi efekat drop-shot iskazuje na poluopuštenoj struni, kada otežanje
  prikuje sistem na dno i kada strunu položajem štapa zatežemo ili opuštamo čime neotežan silikonac
  lagano propada, izdiže se ili treperi u mestu. Upravo zato je drop-shot pravi način da silikonac zadržite
  u vidnom polju grabljivca dovoljno dugo da izazovete njegov napad.
  U periodima nadolaska kada voda nosi nanos sa dna, drop-shotom ćete imati veoma mnogo ”lažnih”
  udaraca usled sudara strune sa grančicama ili lišćem. To je vreme kada treba forsirati klasičan džig ,
  pošto je manje osetljiv na lažne udarce, a u isto vreme smuđ je dovoljno aktivan pa ga nije potrebno
  dodatno motivisati. Drop-shot ostavite za smuđa koji nije raspoložen za saradnju pošto je najefikasniji
  upravo u tim situacijama, kada klasičan džig nije dovoljno ubedljiv.
  ”Parkinson-Alcheimer tehnika ”
  Tajna drop-shota nije u ultra lakom pristupu ili prefinjenoj tehnici, već isključivo u položaju otežanja,
  koje je kod većine montaža i tehnika nužno zlo. Kod drop-shota sem što ne narušava akciju gume,
  otežanje čak i doprinosi stabilnosti celog sistema služeći kao sidro koje fiksira gumu u određenom sloju
  dubine, ali bez uticaja na njenu vibraciju. Tehnika vođenja je jednostavna – otežanje miruje na dnu dok
  vi na izabranoj dubini razigravate silikonac pokretima štapa na zategnutoj struni. Ne samo što otežanje
  tako ne utiče na ponašanje gume u vodi, već nema ničega između vas i udice što bi moglo da smeta.
  Kod Texas montaže, koja važi kao dosta uspešna u zahtevnim uslovima, da bi pomerili silikonac
  moramo pokrenuti i otežanje, što isključuje prezentaciju u mestu koja je imperativ za hladnog smuđa.
  Takođe deo strune koji je najviše izložen abraziji kod ostalih montaža se nalazi na najosetljivijem
  mestu-iznad udice, pa se stalno mora kontrolisati i po potrebi menjati, što zahteva vreme. Kod dropshota
  deo strune izložen krzanju je ispod udice i najviše što možete da izgubite je otežanje.
  Prednost drop-shot otežanja sa kliznom kopčom je laka promena dubine vođenja gume bez
  komplikovanog prevezivanja. U ponudi su različiti oblici otežanja prilagođeni reljefu dna, strujanju ili
  načinu prezentacije. Za vertikalno vođenje iz čamca ili uz odsečenu obalu pod brežinom, sa barži ili
  podzidanog keja idealna su kompaktna otežanja oblika kantarskog tega, dok su za krševite spotove sa
  granjem pravi izbor kupaste forme. Otežanja štapičaste forme pouzdana su na kamenjarima zbog
  visoke tačke spoja sa strunom, dok je neutralna okrugla forma pouzdan izbor za kontra tokove,
  ujednačeno strujanje, relativno čisto dno sa promenljivim reljefom u vidu depresija, uzdignuća, nanosa
  od peska, gline i sitnog kamena. Može se desiti da pri zamaranju ulova otežanje ostane u zadevu, ali će
  jačim zatezanjem struna kliznuti kroz kopču, otežanje će spasti, a vi nesmetano privući ulov. Drop-shot
  otežanje se lako menja što je važno kod određivanja potrebne težine, pošto ne morate skidati ceo
  sistem, već jednostavno svučete kopču sa strune i navučete novo otežanje.
  Postoji mnogo varijacija na temu drop-shota, tako da izvorna tehnika sve više postaje samo orijentir za
  dalju nadgradnju. Upravo je smuđaroški drop-shot prava potvrda pošto ne zahteva ništa od originalnog
  pratećeg pribora. Stand-out udice uspešno će zameniti klasične worm, perfect band ili neka od
  varijacija različitih brendova, dok će drop-shot otežanje sa kopčom zameniti klizeće štapičasto ili
  valjkasto olovo. Laku zamenu otežanja, ali i sigurnost ukoliko ono završi u zadevu obezbediće zrno
  olovne sačme fiksirano ispod olova. Pod malo jačim pritiskom ono će skliznuti niz strunu, osloboditi
  klizno olovo čime ćemo sačuvati ulov.
  3
  Neopterećena guma u aktuelnom sloju dubine ne samo da ima potpuno drugačiju akciju, već nudi i
  puno veći izbor prezentacija. Upravo to je preporuka za silikonce usporene akcije (low action) ili jerk
  bait gume koje se vode laganim jerkom u mestu. Forsirajte ih kombinujući iritirajuće titranje sa
  pauzama, lagano prepuštanje struji vode, isplivavanje ili propadanje, a sve to u mestu uz parkirano
  otežanje i gumu u aktuelnom sloju dubine.
  Drop shot je prilagodljiva tehnika, što je njena najveća vrednost. Naročito je efikasna u periodima
  neaktivnog smuđa, kada većina tehnika zakaže, dok u cugovima aktivnog grabljivca po pravilu daje ribu
  više. Uspešna je za smuđa u srednjem sloju koji aktivno lovi, kao i za pritajenog barona koji vreba.
  Njena najveća vrlina je upravo mogućnost produžene prezentacije u mestu što ni jedna montaža,
  sistem ili tehnika ne nude. Omogućava kombinaciju horizontalnog i vertikalnog vođenja i pravi razliku
  između dublje i pliće vode.
  Iako se smatra potpuno novom, drop-shot tehnika korene vuče iz montaža živog mamca (live bait
  fishing), gde se odavno koristi sistem sa udicom iznad otežanja. Poznata kao «under-shot» ova tehnika
  je kod nas prihvaćena samo kao jedna od varijacija klasičnog «muvanja» smuđa, gde se živi mamac
  montira na kraćem predvezu iznad olova. Eliminacija predveza i montaža udice na glavnu strunu samo
  je početak nastanka dropshot-a koga neizostavno prati i hiper produkcija prateće opreme. Drop-shot
  nije proizvod novih razmišjanja na temu ribolova silikoncima, već jednostavno prva varijanta montaže
  silikonca iznad otežanja kojoj je posvećena velika medijska pažnja. Međutim, njenu upotrebnu
  vrednost nimalo ne umanjuje agresivana komercijalizacija pošto čak i kada zamenite detalje zvučnog
  imena, drop-shot ostaje izuzetno lovna tehnika, naročito u periodu mlakog ili hladnog barona, kada
  većina sistema i montaža zakaže.

 • Recenzije

  Još nema komentara.

  Budite prvi koji će napisati recenziju za „Finesse dropshot“